Сerkiew św. Andrzeja

Сerkiew św. Andrzeja

Miejsce, w którym znajduje się słynny pomnik architektoniczny z XVIII wieku - cerkiew św. Andrzeja, pełne legend. Jak mówi "Opowieści minionych lat" - kiedy Andrzej nauczał w Sinopu i przybył do Korsuni, dowiedział się, że niedaleko od Korsuni jest ujście Dniepru i zechciał udać się do Rzymu, i popłynął do ujścia Dniepru, skąd wyruszył w górę rzeki Dniepru. I tak się stało, że przyszedł on i stanął pod górami na brzegu. A rano wstał i powiedział do uczniów, którzy z nim byli: "Widzicie te góry?

W tych górach zaświeci się łaska Boża, będzie wielkie miasto, i zbuduje Bóg wiele cerkiew. " I wchodząc na te góry błogosławił ich, i umieścił krzyż i modlił się do Boga, i zszedł z góry, na której z czasem będzie Kijów, i poszedł w górę rzeki Dniepr ... "- tak Nestor kronikarz opowiada ciekawą legendę o wizycie pierwszego z apostołów Chrystusa na ziemie kijowską.

Istnieje również legenda, że ​​zamiast Dniepru było morze. Kiedy św. Andrzej przyszedł do Kijowa i postawił na górze, gdzie obecnie stoi cerkiew św. Andrzeja, krzyż, to woda poszła w dół. Właśnie dlatego w cierkwie św.Andrzeja nie ma dzwonów, ponieważ, zgodnie z legendą, pierwsze uderzenie obudziło by wodę i ona zalała by cały Kijów.

Także, tutaj była starożytna osada, którą uznają za miasto polańskiego księcia Kija, założyciela Kijowa. Na szczycie góry - na garbie Peruna - był drewniany słowiański pogański idol bóg Perun, w otoczeniu innych bogów.

Według legendy, w I wieku n.e. to miejsce było oświecone przez apostoła Andrzeja. W XI wieku, tutaj pojawił się monaster św.Andrzeja, w którym powstała pierwsza na Rusi fabryka tkanin, gdzie pracowali kobiety.

Tutaj we wrześniu 1744 roku w związku z wizytą cesarzowej Elżbiety do Kijowa została założona cerkiew św.Andrzeja.

Fundament cerkwi jest schowany w dwupiętrowym budynku - stylobacie. On trzyma na sobie pozornie lekki, wykonany w stylu barokowym budynek o wysokości czterdzieści sześć metrów. Fasada świątyni z jednym kopułom z pięćciugłowymi końcówkami ozdobiona kolumnami, pilastrami, bogatą rzeźbą.

Wewnętrzny wystrój świątyni zaprojektowany przez samego Rastrelliego jak i zewnętrzna, bliżej do stylu rokoko. Pracowały nad nim najsłynniejsze mistrzowie malarstwa z całego imperium. Bardzo interesujące jest malowanie cerkwi św.Andrzeja ze środku XVIII wieku - ikony z ikonostasu, malowidło ścienne katedry, malowidła na sklepieniu, namalowane w oleju na płótnie.

Architektura cerkwi św. Andrzeja wyjątkowo dobrze współgra z rzeźbą terenu i jest nie tylko nieodłączną częścią Kijowa, a i jego łatwo rozpoznawanym symbolem. Od cerkwi św.Andrzeja idzie w dół malowniczy Andriejewski Zjazd, od dawna łączący górne miasto z dolnym.

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-kiev-2

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kyiv-city-excurssion

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/saint-sophia-cathedral

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-pecherskaya-lavra

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kiev-podil-and-andrews-spusk

Яндекс.Метрика