SOBÓR SOFIJSKI

SOBÓR SOFIJSKI

Sobór Sofijski – jest widoczne połączenie czasów, pokoleń i dusz milionów ludzi. Świątynia, bez której nie da się wyobrazić Kijów. Wiele wieków temu na miejscu soboru Sofijski było pole, na którym wielki książę kijowski Jarosław Mądry kazał wybudować sobór na cześć zwycięstwa nad pieczyngami.

I na ziemi świętej w Kijowie pojawiła się naprawdę wyjątkowa w swojej konstrukcji i skale budowa kultowa. Która została ukończona w 1041 roku. Jego dedykacja do Sofii Mądrości wskazywało na związek z centrum świata prawosławnego, świątynią św.Sofii w Konstantynopolu, stolicy Bizancjum.

Sobór Sofijski był początkowo wielką 13 - kopalną budową (w XVII wieku dodano jeszcze 6 głów). Architektura Soboru Sofijski w Kijowie była w harmonii z wystrojem. Centralna kopuła główna i ołtarz główny Soboru Sofijski były ozdobione mozaikami, inne części świątyni, jak i kolumny galerii i nisze na fasadzie - freskami. Efekt malowideł ściennych wzmocniala podłoga z mozaiką, rzeźbiona marmurowa bariera przed ołtarzem (ikonostas wtedy jeszcze nie był zrobiony), marmurowe parapety i kolumny, rzeźbione łupkowe parapety na drugim piętrze. Odwiedzający sobór Sofijski w Kijowie, również przyczyniali się do udekorowania, pozostawiając na ścianach graffiti. Sofia Kijowska- jest niewyczerpaną skarbnicą sztuki. Na każdego, kto wchodzi do soboru robi wrażenie rozmiar postaci Marii z Nazaretu, która się modli. Wysokość mozaiki około 6 metrów. Mozaika wykonana jest z kamiennych płytek i szkła o różnych kolorach i odcieniach (około 177 odcieni kolorów). Mozaika z portretem Eucharystii i Ojców Cerkwi wrażają swoją równowaga. Centralna apsydą i kopuł ozdobione mozaikami, na ścianach malowane freski.

Od samego początku istnienia Sofia Kijowska odczuła kilka nawał i rozbojów. W 1180 roku zaledwie nie spaliła się pod czas wielkiego pożary. Tatarski-mongolskie horde, obrabowali sobór, ale nie zniszczyły, i co najważniejsze, sobór kontynuował funkcjonować, ale stopniowo popadał w ruinę. Współczesny wygląd Sofia otrzymała w 1740 roku po ostatniej renowacji.

Wewnątrz soboru przetrwały głównie formy architektoniczne XI wieku. Są to ściany głównego rdzenia budowy, dwanaście krzyżowych słup, dzielących wewnętrzną przestrzeń na pięć nefów, słupy i łuki galerii, a także trzynaście kopuł z jasnymi bębnami. Główny kopuł, postawiony na przecięciu wzdłużnego i poprzecznego nefow, oświetla środkową podkopułową przestrzeń. W XVIII wieku nad jedno piętrowymi galeriami były nadbudowane drugie piętra z kopułami i założone otwarte łuki. Wewnątrz były poszerzone okna w ścianach soboru, na miejscu dawnego wejścia zrobiony wielki łuk. Nie przeżył zachodni dwupiętrowy potrójny łuk w środkowej podkopulnej części ( analogicznie północnej i południowej ) i starożytne schody nad nim. Dlatego środkową pod kopułową przestrzeń, mające kiedyś kształt krzyża z równymi końcówkami, w części zachodniej zmieniło pierwotny wygląd.

Święta Sofia także była jako nekropola, w szczególności rodowym książęcym grobowcem. Dotychczas w soboru Świętej Sofii znajduje się sarkofag Jarosława Mądrego, pogrzebione były w soboru syn Jarosława Wsiewołod, wnuki Rostislaw i Władimir Wsiewołodowiczi, prawnuk Wiaczesław Władimirowicz . Ale to nie przeszkadzało krewnym zmarłych książąt czas do czasu rabować świątynie. . Jako pierwsze "odznaczyły się" suzdalcy i ich sojuszniki w czasie pogromu miasta w 1169 roku, a w 1203 roku z nich wziął przykład Rurik Rostislawicz. Pomiędzy tymi dwoma atakami wnętrza soboru Sofijski w Kijowie, ledwo przeżyły wielki pożar 1180 roku.

Jedną z największych tajemnic historii Ukrainy jest los wielkiej biblioteki księcia Jarosława Mądrego z Kijowa -pierwszej nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie Wschodniej. Lokalizacja legendarnej biblioteki jest nieznana do dziś. Biblioteka została założona przez wielkiego księcia w 1037 roku jak biblioteka soboru Sofijski w Kijowie. Książę tworzył bibliotekę siedemnaści lat - aż do śmierci. Oczywiście, biblioteka Jarosława Mądrego mogła być po prostu spalona w 1240 roku - wtedy w Kijowie zostało zniszczono wiele różnych wartości. Jednak, uwierzyć, że starożytne kroniki i książki, które zawierają unikalne treści o starożytnej historii Ukrainy, utracone na zawsze, nie chce się. Mimo wszystko, od czasu do czasu zniknęła biblioteka przypomina o sobie... Co, jeśli ona naprawdę jest ukryta w jednym z podziemi, i tylko czeka na moment, kiedy w końcu wyciągną ją od prawie 800-letniego uwięzienia ?

Prawie tysiąc lat, wznosi do nieba swoi kopuły majestatyczna Sofia -ziemskie wcielenie Mądrości Bożej. Święta Sofia Kijowska, starożytna rezydencja metropolitów Kijowa, odegrała wiodącą rolę w losie prawosławnej Rusi. Sobór jest głównym duchowym wsparciem narodu, symbolem jego nieśmiertelności. Sercem Ukrainy nazywa Sofie Kijowską Prezydent Ukrainy. Jej historia jest nierozerwalne związana z historią państwa. W cieniu soboru Świętej Sofii zachodziły ważne wydarzenia w tworzeniu państwowości.

Świątynia przeżyła i zobaczyła w swoim czasie tyle, że możemy o tym mówić bez końca. Sofia Kijowska -prawdziwa skarbnica kultury: tutaj zebrane w jedno architektura, rzeźba i malarstwo. Cierkwią niesamowitą i wspaniałą nazywał Sofię w „Kazanie o Prawie i łasce " pierwszy metropolita - słowianin Illarion.

W 1897 roku Międzynarodowe jury fundacji w Hamburgu odznaczyło działalność rezerwatu na rzecz ochrony i naukowego przywrócenia soboru Sofijski Europejskim Złotym Medalem.

W 1990 roku sobór Sofijski i budynek monasteru 18 wieku, który znajduje się na jego terenie, dołączone do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO .

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-kiev-2

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kyiv-city-excurssion

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/saint-sophia-cathedral

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-pecherskaya-lavra

Яндекс.Метрика