Wsparcie wizowe

Wsparcie wizowe

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, dla większości zagranicznych turystów obowiązkowe jest uzyskanie wizy dla wjazdu na Ukrainę.

Ukraińska wiza jest wydawana przez Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy, która znajduje się w kraju zamieszkania lub jeśli nie ma ambasady Ukrainy - w sąsiednich krajach.

W celu ubiegania się o wizę turystyczną, należy dostarczyć pakiet dokumentów, który musi koniecznie zawierać wsparcie wizowe (potwierdzenie). Potwierdzenie to jest wydawane przez ukraińskie biura podróży, które mają pozwolenie na prowadzenie organizatora wycieczki.

Istnieją różne rodzaje wiz, w zależności od celu wizyty, np. turystyczna wiza, wiza biznesowa.

Biuro podróży "Ukraina - tour" oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu wiz TURYSTYCZNYCH dla cudzoziemców dla wjazdu na Ukrainę. Załatwiamy komplet dokumentów, niezbędny dla uzyskania danego rodzaju wizy.

Dla wsparcia wizowego (potwierdzenie), są niezbędne następujące informacje:

  1. Pełne imię i nazwisko wnioskodawcy (jak w paszporcie);
  2. data urodzenia;
  3. obywatelstwo;
  4. numer paszportu;
  5. data wydania;
  6. termin ważności paszportu;
  7. dokładny okres pobytu na Ukrainie;
  8. planowane miasta odwiedzania (z dokładnymi datami);
  9. ambasada, gdzie planuje się ubiegać o wizę (kraj i miasto);
  10. hotele, w których jest zaplanowany pobyt (wraz z potwierdzeniem rezerwacji) 4****, 5 *****.

Właśnie w związku z punktem dziesiątym oferujemy pomoc w uzyskaniu wizy TYLKO z warunkiem rezerwacji hotelu ta rezerwacji wycieczki za pośrednictwem naszej firmy.

Bezzwrotna opłata wsparcia wizowego 70 USD.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ , że Ambasada zastrzega za sobą prawo do żądania dodatkowych dokumentów dla uzyskania wizy na Ukrainę, dla tego na wszelki przypadek, lepiej jeszcze raz zwrócić się do ambasady dla uzyskania pełnej listy niezbędnych dokumentów. Na przykład w niektórych krajach także wymagają wsparcia podróży w języku ukraińskim, turystyczny voucher na zakwaterowanie w hotelu, informacje o programu pobytu turystów na terytorium Ukrainy.

Ponadto, należy dodatkowo sprawdzić w ambasadzie czy przyjmuje się kopia wsparcia wizowego czy tylko oryginał.

Oryginał wsparcia wizowego może być wysyłany za wskazany adres za koszt turysty.

WAŻNE!

Nie możemy za gwarantować uzyskanie wizy, ponieważ tylko Ambasada decyduje o wydaniu wizy konkretnej osobie. I TYLKO Ambasada podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wydawania wiz.

Złożyć dokumenty na uzyskanie wizy trzeba wcześniej, ponieważ nie wszystkie konsulaty oferują usługę ekspresowego załatwienia wizy, a wydanie wizy w takim przypadku może trwać mniej więcej, do 3 tygodni.

Яндекс.Метрика