Akademia Mohylańska w Kijowie

Akademia Mohylańska w Kijowie

Szkoły duchowe i kolegium, funkcjonujące, dla uzyskania wykształcenia istniały na Ukrainie od końca XVI wieku. Zostały one stworzone przez cudzoziemców katolików: genueńczyków (Kijów), dominikanów i jezuitów. Rozpowszechniały oni wiarę katolicką i polski porządki. Łączenie ukraińców do kultury europejskiej przeprowadzało się przez odrzucenia wszystkiego narodowego: religii, języka, obyczajów co było nie do zaakceptowania przez mieszkańców. Centrum odrodzenia narodowego był Kijów. Tutaj znajdowały się trzy drukarni w monasteru Kijewo-Peczerskim, które pod patronatem archimandryta Elisza Pleteneckogo powstały koło Kijowskiego Objawienia Pańskiego bractwa, co przekształcił się w szkole. 15 października 1615 roku szkoła przeniosła się do oddzielnego pomieszczenia na Podole. Ta data uważa się datą organizacji kijowskiej brackiej szkoły, poprzednikiem kolegium Mohylańskim w Kijowie, później akademia.

W 1632 roku do szkoły bractwa została dołączona szkoła Ławry Peczerskiej w Kijowie, i Petro Mohyła stał się jej opiekunem. Umierając, zostawił jej cały swój ogromny majątek - pieniądze, kosztowności, ogromną bibliotekę, ziemie, domy, i prosił chronić kolegium, jak jego jedyne dziecko. Wtedy kolegium otrzymał powszechne uznanie. Dowodem na to jest fakt, że wielu młodych ludzi, studiujących w Polsce, pozostawiały swoje uczelnie i wróciły do ojczyzny, aby móc studiować w kolegium. Ale polskie władze nie chcieli uznać go jako instytucji szkolnictwa wyższego. Wtedy, kolegium, był by uprawniony do nauczania szeregu przedmiotów, które nie dogodne dla cerkwi unickiej, na przykład teologia. Dopiero na końcu lat 80-tych kolegium oficjalnie otrzymał status uczelni wyższej i został nazwany akademią.

Akademia Mohylańska w Kijowie długi czas była tylko jedyną instytucją edukacyjną na Ukrainie, zaspokajającą jej edukacyjne, naukowe i publiczne interesy. W kolegium studiowali cerkiewno-słowiański, rosyjski, grecki, polski języki. Studiowali krajową i światową historii, literaturę, poezję, filozofię. Tutaj też uczyły śpiewu nutowemu, katechizmu, arytmetyki , retoryki , teologii . Uczniowie każdą sobotę praktykowali się w debatach. W kolegium przyjmowane były dzieci ze wszystkich klas społecznych. W 17 wieku, Akademia Mohylańska w Kijowie miała 8 klas, którzy dzielili się na młodsze (4 klasy) , średnie (2 klasy) oraz starsze (2 klasy) oddziały : analogia , lub reflektor , infima , gramatyka, sintaksima, piitika, retoryka , filozofia i teologia. Czas trwania kształcenia w akademii dochodziła do 12 lat. Studenci mogli uczyć się i dłużej, biorąc pod uwagę fakt, że akademia była uczelnią wyższą. Studenci mieli prawo uczyć się tutaj ile tego chcieli, bez ograniczeń wiekowych. Studenci nie były są karane, i nie skreślane za naukę, brała się pod uwagę ich trudna sytuacja finansowa i choroby. Była możliwość zostawać na drugi, a nawet trzeci rok w tej samej klasie. W akademii studiowała młodzież ze wszystkich regionów Ukrainy: Kijowskiego obwodu, Ukrainy Słobodzkiej, Wołyni , Zakarpacia, Galicji, Bukowiny. Są to były ludzie z różnych grup społecznych -szlachta , kozacy, duchowni, mieszczanie i chłopi. Największą klasą reprezentującą była klasa szlachty, kozacy i duchowni. Zasada ta była bardzo ważna dla akademii, dając szansę na zdobycie pełnego wykształcenia nie tylko dla dzieci szlachty, ale także zwykłych ludzi .

Akademia kijowska zjednoczyła wokół siebie znanych kulturalnych i edukacyjnych przywódców, naukowców i pisarzy. Jej rektorami w różnych czasach były I.Trofymowycz - Kozłowski , I. Kononowicz – Gorbackii, I. Gisel, L. Baranowicz , I. Haliatowskyi, M. Dzik, W. Jasiński, F. Prokopowich pierwsze, P. Podluzsky , F. Prokopowicz drugi, I. Lewicki, R. Zaborowski , A. Dubnewicz , S.Kuliabko, S.Liaskoronsky, T. Szczerbacki, G. Konisski, M. Maksimowicz i inne.

Po utworzeniu Uniwersytetu Moskiewskiego ( w 1755 roku), znaczenie akademii zmniejszyło się. Wykształcenie 1805 roku Uniwersytetu w Charkowie ostatecznie pozbawiło Akademie Mohylańską w Kijowie dawnej roli zakładu szkolnictwa wyższego. Jednak były próby przekształcić ją w uniwersytet, otworzyć wydziały dodatkowe: prawa, medycyny, matematyki, itp. Na mocy postanowienia rządu i rozkazem Synodu 14 sierpnia 1817 roku Akademia została zamknięta .

W 1819 roku została ponownie otwarta jako Seminarium Duchowe w Kijowie, a następnie akademia .

W czasach związku radzieckiego, na terytorium akademii znajdowała się wojskowo-morska polityczna szkoła.

W 1992 roku odbyło się oficjalne otwarcie Uniwersytetu "Akademia Mohylańska w Kijowie " . Obecnie Akademia Mohylańska w Kijowie jest jednym z najbardziej popularnych instytucji edukacyjnych nie tylko na Ukrainie , ale także za granicą.

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-kiev-2

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kyiv-city-excurssion

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/saint-sophia-cathedral

Яндекс.Метрика