INSTYTUT SZLACHETNYCH PANIEN

INSTYTUT SZLACHETNYCH PANIEN

Budynek został zbudowany w latach 1838-1842 zgodnie z projektem architekta I.W. Beretti w stylu klasycznym. Po śmierci I.W. Beretti budowę ukończył jego syn - architekt A.V.Beretti.

Instytut Szlachetnych Panien, w czas do rewolucji był zamkniętą instytucja. On dawał wykształcenie, estetyczne i etyczne wychowanie, a także prawo do posady wychowawczyni do dzieci szlachty i kupieckich dzieci. Do instytutu przyjmowane były dziewczyny pochodzenia szlacheckiego, a od 1852 roku także córki szanownych ludzi w Kijowie i handlowców pierwszej gildii. Pełny kurs kształcenia trwał 6 lat. Nauczyciele instytutu były głównie profesorowie Uniwersytetu Kijowskiego.

W ciągu 90 lat 20 wieku na terenie instytutu wybudowali dwupiętrowy dom akademiku, który łączy się przejściem z budynkiem głównym.

Gdy władze w Kijowie zajęły bolszewicy, instytucja ta została zamknięta. W 30-ch latach 20 wieku w budynku instytutu był Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD) w czasie okupacji - Gestapo.

W czasie Wielkiej wojny ojczyźnianej budowa została spalona. Po renowacji i rekonstrukcji w latach 1952-1958 (grupa architektów kierowana przez A.I.Zawarowa), budynek jest używany jako Pałac Kultury. Teraz - Międzynarodowe Centrum Kultury i Sztuki.

Яндекс.Метрика