Ławra Peczerska w Kijowie

Ławra Peczerska w Kijowie

Na malowniczych zboczach Dniepru ciągnie rzadkiej piękności , jedyny w swojej artystycznej wartości zespół budowli Narodowego Kijowsko- Pecherskiego historycznego i kulturowego Rezerwatu. Ławra Peczerska w Kijowie, najstarszy monaster na Rusi. Założona w 1051 roku przez Jarosława Mądrego . Od czasów starożytnych, w górach, nad brzegiem Dniepru były jaskinie . Według zapisów historycznych , mnisi Antoni i Teodozjusz , zamieszkali w jaskiniach, założyli klasztor w 1051 roku. On stał się centrum upowszechniania i przyjęcie chrześcijaństwa w Rusi Kijowskiej. W XII wieku , dostał on status " ławry " –głównego wielkiego monasteru i wszedł do historii jako Ławra Kijowsko-Pecherska . To było duże feudalnej i religijne gospodarstwo, któremu należały do 3 miasta, 7 miasteczek, otoczonych 200 wiosek i osad, ponad 70 000 chłopów, 2 papiernicze fabryki , 11 ceglanych fabryk, 2 stadnie i tak dalej. Ważną rolę odegrała Ławra Peczerska w rozwoju kultury starożytnej Rusi, była centrum kroniki. Tutaj były przetłumaczone pisania zagranicznych autorów. Pracował w ławrze Nestor -kronikarz ( autor "Kroniki lat minionych "). Z biegiem czasu, monaster stał się centrum religii chrześcijańskiej , miejsce pielgrzymek religijnych i odegrał znaczącą rolę w zjednoczeniu ziem słowiańskich , był duchowy , społeczny, kulturalny i edukacyjny centrum, klasztor Peczerski posługiwał się sprawidliwą sławą nie tylko na Rusi, ale także w Polsce , Armenii, Bizancjum, Bułgarii i innych krajach.

Od lat 40-ch XIII wieku i do początku XIV wieku Ławra Pieczerska w Kijowie była świadkiem Tataro - mongolskich najazdów i razem z narodem przetrwała biedę. Chany Złotej Ordy, zdając sobie sprawę z wartości Kijowa dla słowian wschodnich, za wszelką cenę utrudnia odrodzenie miasta. Monaster, jak i cały Kijów bardzo cierpiał od najazdów tatarskich cierpiał w 1399 i 1416 latach. Źródeł , które mówią o życiu Ławry w tym okresie, jest zachowano mało, przez to, że Czyngis-chan i jego następcy, w sile ich przesądów (czcili bóstwa różnych religii) wykazywały tolerancję , jest powody, aby sądzić , że służba Bogu i życie w monasteru funkcjonowali . Wiadomo, że w 1251 , 1274 i 1277 latach do Kijowa przybył z Grecji Metropolita Cyryl. Dokonywał on w soboru św. Sofii chirotonii biskupów dla Włodzimierza - na - Kliazma i Nowogród. W 1284 roku, metropolita Maksim zebrał Sobór biskupów, a później sam dokonał chirotonii biskupiej.

Po wielkim pożarze w 1718 zaczęła się przewrócenie znoszonych konstrukcji i budowa nowych. Sobór Wniebowzięcia i cerkiew św.Troicy dostały wygląd barokowy, a wokół terytorium Ławry górnej zostały zbudowane ściany z kamienia. W taki sposób w połowie XVIII wieku, utworzył się unikatowy zespół architektoniczny Ławry, który ogólnie jest zachowany do naszych czasów. Ławra Pieczerska w Kijowie się największym monasterem na całej Rusi, o powierzchni prawie 30 hektarów .

Ławrę Pieczerską w Kijowie nie zostawiał bez uwagi żaden z rosyjskich władców: Aleksiej Michajłowicz i Piotr Wielki , Katarzyna II , Anna Iwanowna , Mikołaj I i Mikołaj II , Aleksander I , Aleksander II , Aleksander III , Pawel , Elizabeta.

W 1926 roku teren został uznany za rezerwat historyczno-kulturowy. Duży kompleks budowli, które istniały i były wznoszone zaczynając od XI wieku, mają wartość historyczną i architektoniczną. W Ławrze są pogrzebione wielu postaci historycznych, zwłaszcza w pobliżu refektarzu - Sędzia wojska ukraińskiego W.Koczubej i pułkownik z Połtawy I.Iskra, stracone przez Iwan Mazepa za próbę ujawnienia jego planów dla rosyjskiego Cezara.

Unikalne artystyczne zabytki Rezerwatu odzwierciedlają złożoną ścieżkę rozwoju kultury narodowej i religii - ponieważ tutaj każda epoka pozostawiła swój ślad. Zespół architektoniczny Ławry ma teraz trzy różne grupy: na stosunkowo płaskiej powierzchni jest Górna Ławra, na zboczu góry znajdują się obiekty położone w pobliżu jaskiń, a następnie, na wzgórzu, grupa budynków położonych na terytorium Dalekich jaskiń. Niesamowite świątynie – nadziemne i podziemne, piękne krajobrazy i liczne zachowane starożytne religijne wartości zachęcili UNESCO w 1990 roku, dodać Ławrę Pieczerską w Kijowie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Jaskinie Ławry Pieczerskiej w Kijowie

Jaskinie to system podziemnych korytarzy, składający się z dwóch części -Bliskich i Dalekich. Pierwsze wspomnienia w kronikach o jaskiniach datują się 1051 rokiem. Najpierw w jaskiniach mieszkali mnisi, a później zaczęli grzebać zmarłych osadników z klasztoru. W szczególności są tam szczątki Nestora Kronikarza, autora "Opowieści minionych lat", Ilja Muromiec -epicki bohater i szczątki świętych świętych z Ławry. W niektórych podziemnych komórkach mieszkali mnisi pustelnicy, którzy poświęcili swoje życie na modlitwę - w ścianach korytarzów jaskiń zostały okna, przez które przekazywali im żywność i picie. O długości jaskiń Ławry istnieją legendy- mówią, że tunele podziemne idą pod Dniepr , a także łączą Ławrę z innymi jaskiniami monasterów w Kijowie i Czernihowie. Długość Dalekich jaskiń - 282 m, Bliskich - 370 m. Leżą one na głębokości od 5 do 15 m.

Teraz na terenie rezerwatu o powierzchni 28 ha, znajduje się 122 zabytków architektury XI -XVIII wieku . Lawra Peczerska w Kijowie znajduje się na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Teren Ławry jest podzielony na dwie części - Górną i Dolną. Górna Ławra -Narodowy Rezerwat Historyczno- Kulturalny w ramach Ministerstwa Kultury, w Dolnej Ławrze mieści się monaster męski Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej ( Patriarchatu Moskiewskiego) .

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-kiev-2

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kyiv-city-excurssion

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/saint-sophia-cathedral

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/dnipro-river

 

Яндекс.Метрика