ZŁOTA BRAMA

ZŁOTA BRAMA

Złota Brama "- jeden z nielicznych zabytków architektury obronnej Rusi Kijowskiej, które przetrwali się do naszych czasów "Złota brama" była głównym wejściem do Kijowa. Wysokość jezdni jest 12 m, szerokość - 6,4 m. Swoją nazwę otrzymała od podobieństwa do Złotej bramy w Konstantynopolu. O ich budowie, wraz z soborem Sofijski, wspomniano w kronice w 1037 roku.

Czas nie był łaskawy dla pomnika. Według wpisów podróżników XVI-XVII wieku, oraz rysunków z 1651 roku, wiemy, że w tym okresie Złota brama była już w na wpół zniszczonym stanie. Jednak aż do połowy XVIII wieku oni służyły jako wejścia do Kijowa. W roku 1648, przy Złotej Bramie w Kijowie tłum powitał bohatera narodowo-wyzwoleniczej walki narodu ukraińskiego Bohdana Chmielnickiego po zwycięstwie pod miastem Żółte Wody, a w 1654 roku, oznaczonym zjednoczeniem Ukrainy z Rosją, przez Złotą Bramę triumfalnie wjechała do Kijowa rosyjska ambasada.

Pod koniec XVII - początku XVIII wieku przed bramą, w związku z przebudową fortyfikacyjnych zabudowań miasta wybudowano wały ziemne. W połowie XVIII wieku, ruiny starożytnej Złotej bramy zostały zasypane ziemią i obok, według projektu inżyniera D. Debosketa zbudowane nową bramę o tej samej nazwie.

Znów mieszkańcy Kijowa zobaczyły ten pomnik w 1832 roku, kiedy K. Lochvitsky przeprowadził archeologiczne rozkopy i ujawnił pozostałości Złotej Bramy. Przy czym był nie tylko oczyszczony przejazd, ale także usunięte pozostałości ziemnego wału, przylegające do zabudowy z obu stron.

W ciągu 70-ch lat ubiegłego wieku postanowili wybudować pawilon nad starożytnymi ruinami, który nie tylko by je chronił przed dalszym zniszczeniem, ale również odtworzył pierwotny wygląd pomnika.

Nowe konstrukcji pawilonu wzniesione niezależnie od starożytnego muru, który jest zachowany w całości. Wystawa "Złota brama" została otwarta w 1982 roku do 1500-lecia Kijowa.

Teraz w Złotej bramie działa muzeum o tej samej nazwie, poświęcony historii pomnika.

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-kiev-2

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/kyiv-city-excurssion

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/saint-sophia-cathedral

http://www.ukrainatour.com/pl/excurssion/excurssion-to-pecherskaya-lavra

 

Яндекс.Метрика